Aidosti esteetön

Määritelmä

(Määritelmä on bloginpitäjän oma näkemys asiaan)

Aidosti esteetön ympäristö tuo mukanaan mahdollisimman toimivan elin- ja toimintaympäristön ja tukee itsenäistä elämää ja osallistumista yhteiskuntaan.

Aidosti esteettömässä ympäristössä voidaan toimia yhdenvertaisesti ja itsenäisesti ja siinä otetaan huomioon ihmisen toiminnalliset häiriöt kuten motoriset-, kognitiiviset- ja aistiongelmat.

Aidosti esteettömän toiminnan varmistavat tarkoituksenmukaiset apuvälineet sekä ympäristön ominaisuudet ja ratkaisut sekä toisten ihmisten apu.

 

Aidosti esteettömän ympäristön käsittely voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen:

 • Asiointi (sekä fyysinen, että verkon kautta tapahtuva)
 • Tavoitettavuus (miten ja millä lailla pääsee eri paikkoihin)
 • Sosiaalinen esteettömyys (asenneympäristö)
 • Asuminen

Tässä kokonaisuudessa käsitellään aitoa esteettömyyttä pääasiassa asumisen kannalta. Asiointia, tavoitettavuutta ja sosiaalista esteettömyyttä käsitellään sen verran, että kokonaisuudesta tulee selkeä käsitys. Asumista käsitellään ensin teoreettisessa kontekstissa:

 • Jaottelu osatekijöihin
 • Miten kukin osatekijä toimii
 • Mitä ongelmia osatekijän vaillinainen toiminta tai puuttuminen aiheuttaa
 • Millaisilla asioilla voidaan lieventää haittaa tai poistaa haitta

Tämän jälkeen kuvataan käytännön esimerkein, miten aito esteettömyys toteutetaan Villa Mikaelissa. Olennainen osa tekstiä tulee olemaan: miten joku asia vaikuttaa ja miten voidaan ongelmia välttää ja millaisilla ratkaisuilla.

 

Asiointi

Asioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joissa kommunikoidaan ulkopuolisen tahon kanssa, jotta saadaan hankittua joku asia, tuote tai palvelu.

Esimerkiksi: Miten pystyn toimimaan kaupan kassalla tai miten pystyn tilaamaan elokuvalipun verkossa tai miten maksan linja-autolipun.

 

Tavoitettavuus

Tavoitettavuudella tarkoitetaan sitä, miten pystytään siirtymään johonkin paikkaan, jossa on saatavissa joku asia, tuote tai palvelu.

Esimerkiksi: Pääseekö kohteeseen esteettömästi, pääsenkö julkisen liikenteen kyytiin, onko palvelu kohtuullisen matkan päässä, onko kulku turvallista.

 

Sosiaalinen esteettömyys

Sosiaalisella esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, miten ympäristössä suhtaudutaan asioihin – asenteita. Sosiaalisesti esteetön ympäristö sallii kaikkien osallistua, se hyväksyy erilaisuudet ja se on turvallinen.

Esimerkiksi: Henkilö voi toimia avoimesti omana itsenään, itsenäisesti ja tulee kuulluksi. Ei tarvitse pelätä tulevansa kiusatuksi tai syrjätyksi. Tuntee olevansa turvallisessa ja mukaan ottavassa ympäristössä.

 

Asuminen

Asumisen osalta asiaa käsitellään seuraavien kokonaisuuksien kannalta:

 • Liikkuminen
  • Miten asunnon eri kohteiden välillä pystyy liikkumaan
  • Esimerkiksi: Miten pääsen makuuhuoneesta olohuoneeseen
 • Toimintojen ja toimintakyvyn varmistaminen / optimointi / käytettävyys
  • Miten erilaiset toiminnot on järjestetty siten, että ne on mahdollista tehdä
  • Esimerkiksi: Miten keitän kahvia tai miten laitan TV:n päälle tai miten laitan verhot ikkunan eteen
 • Sijainnin optimointi
  • Miten pystyn mahdollisimman vähällä energialla tai vaivalla tekemään toiminnot, joita haluan tehdä tai minun täytyy tehdä.
  • Esimerkiksi: Aamulla heräämisen jälkeen aamutoimet ja pukeutuminen tai siirtyessä ulos ajamaan sähköskootterilla – > miten saan toiminnon toteutettua mahdollisimman vähillä työvaiheilla ja liikkumisella
 • Moniaistillinen toiminta
  • Perusorientaatiojärjestelmä
   • Missä olen, missä asennossa olen
  • Kuuloaisti
   • Mitä ääniä kuulen, millä voimakkuudella, kuinka selvästi, mistä suunnasta
  • Kosketusaisti
   • Erilaisten pintojen antama palaute
  • Maku-/hajuaisti
   • Mitä tuoksuja on, mistä tuoksut tulevat
  • Visuaalinen aistijärjestelmä
   • Mitä näen eri paikoissa, kuinka tarkasti näen, millainen on valon intensiteetti, miten valo vaihtelee

Teoriaa

…..

Teksti täydentyy tulevaisuudessa…

 

Lähteitä / syventävää tietoa